หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดงานแสดงศิลปะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น ภาพวาด หรือภาพเขียนที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวมักเรียกสั้นๆว่า หอศิลป์กรุงเทพ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใกล้กับสยามและ MBK อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มศิปินร่วมสมัยแห่งประเทศไทยรวมกัยจัดแสดงผลงานขึ้น ครั้งแรกมีการจัดงานแสดงที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องกันว่าสมควรที่จะมีพื้นที่สำหรับแสดงผลงานของหอศิลป์ จุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเดิมให้คงอยู่และศึกษาแก่คนรุ่นหลัง

แต่เดิมหอศิลป์ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2539 สมัย ดร.พิจิตร รัตตกุล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีการผลักดันให้มีหอศิลป์ขึ้นโดยใช้พื้นที่สี่แยกปทุมวัน แต่โครงการดังกล่าวต้องยุติลงในช่วงที่ สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยต่อมา ซึ่งได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวและใช้พื้นที่นี้มาสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าทำให้คณะศิลปะในแขนงต่างๆรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก ได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องมาตลอด จนกระทั่งถึงสมัยของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนานจึงได้ดำเนินการให้สร้างหอศิลป์ขึ้นมาอีกครั้งด้วยงบประมาณถึง 509 ล้านบาท เพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและศิลปะ โดยสร้างขึ้นในพื้นที่เดิมและเปิดทำการในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

สำหรับภายในหอศิลป์นั้นถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกระบอก เป็นเชื่อมต่อระหว่างอาคารด้วยทางเดินวนแต่ละบริเวณมีการตกแต่งด้วยงานศิลปะตามพนังทางเดินโดยการบอกเล่าความเป็นมาของไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงรูปปั้นศิลปะต่างๆ และโรงละครขนาดเล็กจุได้ 220 ที่นั่ง