บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์

บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์ หรือ สยามโอเซียนเวิลด์ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณชั้น B1 และ B2 ของศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพญาไท เขตปทุมวัน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้มีการจัดแสดงสัตว์น้ำระดับโลกที่มีเนื้อที่กว้าง 10,000 ตารางเมตร หรือ เทียบเท่าสนามฟุตบอล 2 สนาม ถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแรกใจกลางเมืองแห่งแรกของไทย บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1.2 พันล้านบาทโดยดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับศูนย์การค้า ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแก่นักท่องเที่ยว โดยเริ่มเปิดทำการในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ขึ้น ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงสัตว์น้ำทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สายพันธุ์ปลาจากทั่วโลกทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม รวมถึงปลาหายากและปลาที่อยู่ในเขตร้อนชื้นและป่าดิบชื้น ซึ่งมีการตกแต่งให้เสมือนอยู่ในแหล่งธรรมชาติจริงๆ และการดูแลเหล่าสัตว์น้ำเป็นอย่างดี ซึ่งสายพันธุ์ปลาหายากได้แก่ ฉลามเสือทราย, ปลาแอลิเกเตอร์ และอีกมากมาย รวมถึงโซนจัดการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมนั้นมีถึง 7 โซนด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนปลาทะเล, …

Read More บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะใจกลางเมือง ที่หอศิลป์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดงานแสดงศิลปะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น ภาพวาด หรือภาพเขียนที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวมักเรียกสั้นๆว่า หอศิลป์กรุงเทพ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใกล้กับสยามและ MBK อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มศิปินร่วมสมัยแห่งประเทศไทยรวมกัยจัดแสดงผลงานขึ้น ครั้งแรกมีการจัดงานแสดงที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องกันว่าสมควรที่จะมีพื้นที่สำหรับแสดงผลงานของหอศิลป์ จุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเดิมให้คงอยู่และศึกษาแก่คนรุ่นหลัง แต่เดิมหอศิลป์ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2539 สมัย ดร.พิจิตร รัตตกุล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีการผลักดันให้มีหอศิลป์ขึ้นโดยใช้พื้นที่สี่แยกปทุมวัน แต่โครงการดังกล่าวต้องยุติลงในช่วงที่ สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยต่อมา ซึ่งได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวและใช้พื้นที่นี้มาสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าทำให้คณะศิลปะในแขนงต่างๆรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก ได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องมาตลอด จนกระทั่งถึงสมัยของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนานจึงได้ดำเนินการให้สร้างหอศิลป์ขึ้นมาอีกครั้งด้วยงบประมาณถึง 509 ล้านบาท เพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและศิลปะ โดยสร้างขึ้นในพื้นที่เดิมและเปิดทำการในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สำหรับภายในหอศิลป์นั้นถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกระบอก เป็นเชื่อมต่อระหว่างอาคารด้วยทางเดินวนแต่ละบริเวณมีการตกแต่งด้วยงานศิลปะตามพนังทางเดินโดยการบอกเล่าความเป็นมาของไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงรูปปั้นศิลปะต่างๆ และโรงละครขนาดเล็กจุได้ 220 ที่นั่ง

Read More เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะใจกลางเมือง ที่หอศิลป์

วัดอรุณ ฯ วัดที่โดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดอรุณราชวราราม หรือเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแจ้ง หรือเรียกชื่อสั้นๆว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมากว่า 200 ปีแล้วสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยวัดตั้งอยู่ทางฝั่งธนบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ วัดอรุณราชวราราม ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีถูกเรียกว่าวัดมะกอก ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ต่อมาถูกเรียกว่า วัดมะกอกนอก เนื่องจากมีการสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งอยู่ในเขตเดียวกันคือ วัดนวลนรดิศ และถูกเรียกว่า วัดมะกอกใน ต่อมาหลังจากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2310 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีกรุงธนบุรีขึ้น และได้พระราชทานชื่อวัดอรุณใหม่ว่า วัดแจ้ง โดยในสมัยนั้นมีความเชื่อว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน เสด็จมายังวัดอรุณในช่วงรุ่งแจ้ง หรือรุ่งเช้า แต่ความเชื่อดังกล่าวนั้นผิดซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ เพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งมานานแล้ว โดยวัดอรุณนั้นมีการออกแบบคล้ายกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับด้วย ต่อมาในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระดำริให้ปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งหมด จนถึงรัชสมัยของ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระดำริสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้นซึ่งพระปรางค์ถูกบูรณะต่อเติมหลายครั้งจนกระทั้งถึงช่วงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้พระราชชื่อวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม

Read More วัดอรุณ ฯ วัดที่โดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ภูเขาทอง จุดชมวิวของพระนคร

บรมบรรพต หรือ คนส่วนใหญ่มักเรียกกันว่า ภูเขาทอง เป็นพระเจดีย์ของบนภูเขาจำลองซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่อยู่ภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่มีการจำลองภูเขาในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2408 จุดประสงค์เพื่อทรงดำริสร้างพระปรางค์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพระนคร โดยเป็นจำลองคล้ายกับพระเจดีย์ที่วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ในช่วงการสร้างครั้งแรกพระเจดีย์ไม่สามารถรับน้ำหนักดินเลนได้ จึงถล่มลงมา ต่อมาในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำริ ให้บูรณะพระบรมบรรพตอีกครั้ง ซึ่งมีความแข็งแรงมั่นคงมากกว่าเดิม โดยยอดเจดีย์มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ พระบรมบรรพตนั้นมีความสำคัญต่อประชาชนในเขตพระนครมาก ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 120 ปี มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ภายในบริเวณวัดสระเกศ รวมถึง พระบรมบรรพตด้วย ปัจจุบันพระบรมบรรพต ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญและโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตพระนคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างสมัยเก่ามากมาย เป็นจุดชมวิวสูงที่สุดในบริเวณโดยรอบ ที่ความสูง 59 เมตร มีทางขึ้น – ลง 2 ทาง นอกจากนี้ยังมีการจัดงานพิธีห่มผ้าแดงบรมบรรพตโดยจัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง ซึ่งพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องกันถึง 10 วัน โดยภายในบริเวณวัดจะมีการจัดนิทรรกาล ซุ้มขายอาหาร, ขนมไทยต่างๆให้เลือกมากมาย ในช่วงแรกๆยังไม่มีการเรียกชื่อว่า ภูเขาทอง แต่นั่นเพราะว่าลักษณะของทางขึ้นพระบรมบรรพตและพระเจดีย์สีทองอร่ามสวยงาม ทำให้มีการเรียกแทนพระบรมบรรพตว่า ภูเขาทอง

Read More ภูเขาทอง จุดชมวิวของพระนคร

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

  อีกหนึ่งสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่หลายๆ คนนิยมมาสักการะและกราบไหว้กันนั้น ก็คงจะเป็น ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลาที่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองนั้นก็จะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองก่อน เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนั้นก็อยู่ใกล้กับสนามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นกัน ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ที่คนนิยมเข้ามาเคารพสักการะเพื่อขอพร ตัดเคราะห์ ต่อชะตาชีวติ เสริมวาสนา บารมี เพื่อให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคง มีหลักมีชัยในชีวิต เลยทำให้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยมมากเป็นพิเศษ เพราะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็น วัดพระแก้ว ถนนข้าวสาร สนามหลวง เป็นต้น เลยไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามากราบไหว้กันเป็นจำนวนมากนั่นเอง ศาลหลักเมืองนั้นก็ได้ยกเสาในช่วง รัชกาลที่ 1 ต่อมาในรัชกาลที่ 4 นั้นได้ทรงเห็นว่าเสาหลักเมืองนั้นมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมากเลยให้จัดทำขึ้นมาใหม่ ด้วยเหตุนี้นั้นทำให้ศาลหลักเมืองจึงมีเสาหลักเมืองอยู่ 2 ต้น โดยเสาต้นที่สูงที่สุดจะเป็นของสมัยในรัชกาลที่ 1 แต่ได้ทำพิธีถอนเสาออกไปแล้ว เลยทำให้เสาต้นที่สูงทอนลงมาเป็นเสาหลักมืองของในรัชกาลที่ 4 นั่นเอง เอาเป็นว่าถ้าหากใครมีโอกาสได้ไปเยือนแถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปกราบไหว้กันนะครับเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สังเกตุง่ายๆ ศาลหลักเมืองนั้นจะตั้งติดกับ สนามหลวงตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง

Read More ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

เขาดิน หรือสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

   ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในกรุงเทพมหานครนั้นจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสวนสัตว์ไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเดินชมกันอีกด้วย โดยที่สวนสัตว์ดุสิตนั้นก็จะอยู่ที่ ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นสวนสัตว์ที่มีความนิยมอยู่ตลอดกาล โดยภายในสวนสัตว์นั้นก็จะมีสัตว์อยู่มากกว่า 1000 ชนิดด้วยกัน พร้อมด้วยกับธรรมชาติที่สวยงามน่าพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก สวนสัตว์ดุสิตเขาดิน หรือ เขาดิน นั้น ก็ยังถือเป็นสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งก็อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าเป็นสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยภายในสวนสัตว์นั้นก็จะมีธรรมชาติที่สวยงาม มีสัตว์ที่จัดไว้ให้ดูนั้นมากกว่า 1000 ชนิดด้วยกัน ถือเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นั่นเอง โดยในปัจจุบันนั้นก็เป็นแหล่งที่ให้นักเรียน นักศึกษา สามารถที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ โดยที่เขาดินนั้นก็อย่างที่บอกมีสัตว์ต่างๆ ไว้ให้ดูอย่างมากมาย เมื่อเด็กๆ หรือนักเรียนที่ได้เข้ามาแล้วนั้นต่างก็จะรู้สึกชอบกันเพราะที่นี้จัดสัตว์ไว้ให้ดูกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน แถมยังมีการแสดงความสามารถของนก อีกด้วย เลยทำให้เขาดินนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากนั่นเอง โดยพระรามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ นั้นก็ทรงพระราชทานกวางดาวสายพันธุ์ชวาพร้อมกับสัตว์อีก 2-3 ชนิดไว้ให้ประชาชนและเด็กต่างๆ ได้มาชมความน่ารักของสัตว์กันนั่นเอง เอาเป็นว่าถ้าหากใครมีเวลาว่างก็อยากจะให้มาพักผ่อนกันที่นี้ดูนะครับรับรองจะติดใจจนไม่อยากกลับไปนอนต่อที่บ้าน

Read More เขาดิน หรือสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

นิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

    หากใครเบื่อๆ ที่จะท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครแล้วนั้น แต่วันนี้อยากจะของแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะทำให้คนรุ่นหลังนั้นได้ซึมซับกับความไปไทยแท้ๆ ของคนไทยในสมัยก่อน ที่ในอดีตนั้นคนไทย ก็มีประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ที่เด็กรุ่นใหม่บางคนอาจจะยังไม่รู้จัก แต่ที่ นิทรรศรัตนโกสิทร์นั้น ก็จะเป็นแหล่งที่รวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากนั่นเอง นิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร นั้น ก็เป็นเรื่องราวตำนานในการสร้างกรุงเทพมหานคร และเรียนรู้วิถีชีวิตในอดีต ที่แบบไม่มีความน่าเบื่อ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นก็อย่างที่บอกจะเป็นแหล่งที่ได้รวบรวมความเป็นมาเพื่อให้เด็กรุ่นหลังนั้นได้มาศึกษาหาความรู้ว่าสมัยก่อนนั้นกรุงเทพมหานครนั้นมันมีความเป็นมาอย่างไร  โดย นิทรรศนรัตนโกสินทร์นั้นภายในอาคาร ก็จะตบแต่งและจัดด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสามเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัล มัลติมีเดียวอะนิเมชั่น ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง โดยการจัดนิทรรศการให้รับชมนั้นก็จะแบ่งออกเป็น 9 ห้องด้วยกัน ซึ่งก็จะมีทั้งอดีตและในปัจจุบันทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามานั้นก็อย่างที่บอกว่าเข้ามาแล้วจะไม่รู้สึกเบื่อเลยด้วยนวัตกรรมกมานำเสนอรูปแบบใหม่ที่ตี่นตาตื่นใจทำให้เป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษามากยิ่งขึ้น แถมที่นิทรรศรัตนโกสินทร์นั้น ก็ยังจะมีห้องสมุดไว้คอยให้บริการอีกด้วย มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม และยังมีจุดชมวิวในมุมสูงที่จะเห็นวิวของถนนราชดำเนินได้อย่างสวยงาม นิทรรศรัตนโกสินทร์นั้นก็จะอยู่ที่ก่อนอยกคอกวัว จะมีป้ายติดไว้อย่างชัดเจน

Read More นิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

  ถ้าหากพูดถึงถนนข้าวสารนั้น หลายๆ คนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวต่างชาตินั้นก็จะเป็นแหล่งที่ถูกอกถูกใจกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากที่ถนนข้าวสารนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์เป็นอย่างมาก มีทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า และอื่นๆ อีกมากมาย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นัดรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนได้เป็นอย่างดี ถนนข้าวสารนั้นก็อยู่ที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ถือเป็นถนนที่มีแสงสีเสียง เป็นที่ตื่นตาตี่นใจของนักดื่มกันอย่างมาก โดยถนนแห่งนี้นั้นก็สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมานั้นได้มีการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ 200ปี เลยทำให้ถนนข้าวสารนั้นเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเป็นอย่างดีเลย จนกลายเป็นศูนย์รวมของพวกแบ็คแพ็กเกอร์ที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยกัน เลยทำให้ถนนข้าวสารนิแหละกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดอีกด้วย และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นถนนแห่งนี้ก็ยังจะเนรมิตรให้เป็นแหล่งสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน มักจะได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติกันเป็นจำนวนมาก ถ้าให้เทียบกับเมื่อก่อนกับปัจจุบันนั้นการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงปัจจุบันก็ถือไม่ค่อยได้รับความนิยมกันสักเท่าไรนะครับเนื่องจาก ในกรุงเทพมหานคร ก็มีแหล่งให้เล่นน้ำที่ขึ้นชื่ออย่างมากมาย เช่นถนนสีลม เลยกลายให้ถนนข้าวสารนั้นในปีที่ผ่านๆ มา ดูเงียบเหงาเป็นอย่างมากนั่นเอง เอาเป็นว่าถนนข้าวสารนิแหละถือเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครที่ใครได้มาเยือนแล้วจะมีความสุข มีทั้งร้านเหล้า ร้านอาหาร และที่สำคัญ อาหารต่างของคนที่ชื่นชอบชาวต่างชาติที่นี้ก็มีแต่งานดีๆ ทั้งนั้น

Read More ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ

  แหล่งช้อปปิ้งของคนไทยส่วนใหญ่นั้น ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจคนเป็นจำนวนมากนั้น ก็คงจะหนีไม่พ้น ตลาดนัดสวนจตุจักรกันนะครับ เพราะถือได้ว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตลาดนัดสวนจตุจักรนั้นก็เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน ด้วยสินค้าที่มีจำหน่ายไว้ให้เราเลือกันอย่างมากมายเลยทำให้ถูกใจนักช้อปกันเป็นจำนวนมาก ตลาดนัดสวนจตุจักรนั้น ก็จะเปิดขายในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับ โดยร้านค้าส่วนใหญ่วันธรรมดาจะไม่เปิดกัน ซึ่งตลาดนัดสวนจตุจักรนั้น ก็มีร้านค้ามากวก่า 10,000 ร้านและกินพื้นที่มากกว่า 100,000 ตารางเมตรด้วยกัน ภายในตลาดนัดนั้นก็จะแบ่งเป็นโครงการต่างๆ ที่จะแยกของแต่ละชนิดออกจากกัน เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องจักสาน หนังสือ อาหาร สัตว์เลี้ยง ของตกแต่งบ้านทั้งสมัยใหม่ และสมัยโบราณ สินค้าส่วนใหญ่ของที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนั้นก็สามารถที่จะต่อรองราคาได้อย่างสบายๆ บางร้านใจดี ก็อาจจะลดให้เยอะแถมยังให้สินค้าอื่นๆ แถมมาอีกด้วย เลยทำให้ตลาดนัดสวนจตุจักรนั้นกลายเป็นแหล่งที่นักช้อปปิ้งมาเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะของมือสอง ถือเป็นโซนที่กลุ่มวัยรุ่นนั้นให้ความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากมีราคาที่ถูกและน่าซื้อนั่นเอง โดยในโซนนี้นั้นก็จะเน้นไปทางด้านแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น เลยทำให้วัยรุ่นที่มีงบน้อยสามารถที่จะจับต้องได้นั่นเอง การเดินทางมาตลาดนัดสวนจตุจักรนั้นก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่นั่ง bts มาลงหมอชิต ก็เดินมานิดเดียวก็จะเจอกับตลาดนัดที่ใหญ่นั่นเอง

Read More ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ

เที่ยวกรุงเทพเมืองสวรรค์ของคนทั้งโลก

  กรุงเทพมหานคร นั้นก็ถือเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่ได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากแถมยังเป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันเยอะมากที่สุดในโลกอีกด้วย โดยในกรุงเทพมหานครนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างมากมาย มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งกิน แหล่งเดินชิว เข้าวัดทำบุญ เป็นต้น ความนิยมและความชอบในความเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองไทยนั้น ที่ผู้คนทั่วโลกต่างกันหลงไหลและใฝ่ฝันเพื่อจะมาค้นหาในสิ่งต่างๆ แม้ว่าในปีที่ผ่านๆ มานั้นบ้านเมืองของเราก็อาจจะดูไม่สงบสุขกันสักเท่าไรนัก แต่สิ่งที่ผ่านพ้นไปมันก็เป็นฟ้าหลังฝนอยู่เสมอ เมืองไทยนั้นก็ได้เป็นที่ยอมรับคนทั้งโลกไปแล้วนะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลย เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็จะมีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส กันเป็นจำนวนมาก และการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นเลยทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบกันมากนั่นเอง เลยทำให้เมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่มีความเป็นเอกลัษณ์ ที่ไม่มีประเทศไหนจะมาเปรียบเทียบได้นั้น การที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพของคนต่างชาติในส่วนใหญ่นั้นคนต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะชอบวัฒนธรรมต่างๆ ที่คนไทยนั้นได้สืบทอดกันมา มันเลยทำให้เป็นมนต์เสน่ห์ที่ใครๆ ก็หลงรัก แถมค่าครองชีพในเมืองหลวงของไทยนั้นก็ไม่แพงอีกด้วย เลยทำให้ชาวต่างชาตินิยมกันมาเที่ยวนั่นเอง แต่ถ้าจะให้มองว่าเมืองกรุงนั้นจะเป็นเมืองที่วุ่นวายแต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวนั้นถือเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเป็นอย่างมาก แถมอาหารตามข้างทางโดยเฉพาะส้มตำ ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวกันนั่นเอง

Read More เที่ยวกรุงเทพเมืองสวรรค์ของคนทั้งโลก