บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์

บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์ หรือ สยามโอเซียนเวิลด์ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณชั้น B1 และ B2 ของศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพญาไท เขตปทุมวัน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้มีการจัดแสดงสัตว์น้ำระดับโลกที่มีเนื้อที่กว้าง 10,000 ตารางเมตร หรือ เทียบเท่าสนามฟุตบอล 2 สนาม ถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแรกใจกลางเมืองแห่งแรกของไทย บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1.2 พันล้านบาทโดยดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับศูนย์การค้า ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแก่นักท่องเที่ยว โดยเริ่มเปิดทำการในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ขึ้น ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงสัตว์น้ำทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สายพันธุ์ปลาจากทั่วโลกทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม รวมถึงปลาหายากและปลาที่อยู่ในเขตร้อนชื้นและป่าดิบชื้น ซึ่งมีการตกแต่งให้เสมือนอยู่ในแหล่งธรรมชาติจริงๆ และการดูแลเหล่าสัตว์น้ำเป็นอย่างดี ซึ่งสายพันธุ์ปลาหายากได้แก่ ฉลามเสือทราย, ปลาแอลิเกเตอร์ และอีกมากมาย รวมถึงโซนจัดการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมนั้นมีถึง 7 โซนด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนปลาทะเล, …

Read More บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์